top of page
Koeien in biodivers landschap door natuurinclusief boeren bij De Nije Mieden in Friesland

NATUUR

De natuur heeft veel kracht. In plaats van de natuur te beteugelen, willen wij de natuur vóór en met ons laten werken. Alles hangt met elkaar samen. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen gezond kunnen zijn in een gezonde omgeving.

Een monocultuur van Engels raaigras, geen kruiden en een laag waterpeil vinden wij armoedig en niet duurzaam. Die manier van landbouw bedrijven, leidt niet tot een gezonde bodem, een sterk ecosysteem en biodiversiteit. Daarom hebben wij bewuste keuzes gemaakt.

Alles hangt met elkaar samen 

Een hoog waterpeil in de sloten tussen de weilanden van biologische boerderij De Nije Mieden
HOOG WATERPEIL

Waar mogelijk verhogen we het waterpeil, zodat de beestjes meer aan de oppervlakte van de weide gaan leven. Dit is gunstig voor de weidevogels.

KRUIDENRIJK GRAS 

Onkruid bestaat, wat ons betreft, niet. Als biologisch bedrijf mogen we geen glyfosaat gebruiken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificeerde glyfosaat in 2015 als “waarschijnlijk kankerverwekkend“ voor de mens. Glyfosaat is het actieve bestanddeel van Monsanto’s onkruidbestrijdingsmiddel Roundup.

  • Veel verschillende kruiden in het gras vinden wij nuttig. Ze bevatten veel mineralen en vitaminen, die een gezonde aanvulling op het grasdieet van de koeien zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit weer smakelijkere en gezondere melk oplevert en kwalitatief beter vlees.

  • In kruidenrijk grasland leven grotere insecten en dat betekent meer voeding voor de kuikens van weidevogels.

  • Kruidenrijk gras is cruciaal voor het voortbestaan van bestuivende insecten zoals bijen en die spelen een cruciale rol in ons ecosysteem.

  • Vogels en hazen kunnen zich in kruidenrijk gras verschuilen. In het ultra-groene raaigras vallen ze te veel op.

  • Kruidenrijk gras is mooi en daar genieten wij niet alleen van. Iedere wandelaar, fietser of zelfs automobilist die voorbij komt, kan zijn/haar hart ophalen!

  • Waarschijnlijk ten overvloede, maar wij gebruiken dus geen glyfosaat. Als biologisch bedrijf mag dat ook niet. In 2015 werd glyfosaat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als “waarschijnlijk kankerverwekkend” voor de mens geclassificeerd. Glyfosaat is het actieve bestanddeel van Monsanto’s onkruidbestrijdingsmiddel Roundup.

Biodiversiteit in het natuurlandschap van biologische boerderij De Nije Mieden
De grutto, de geliefde weidevogel bij biologische boerderij De Nije Mieden
VASTE MEST

Een gedeelte van onze stal is gebouwd als potstal. De vaste mest van de potstal wordt over ons eigen land en over weidevogel-terreinen van Staatsbosbeheer gestrooid. Hierdoor kruipen er meer vliegjes en andere insecten in het gras waar vooral de weidevogel-kuikens van profiteren.

 

Daarnaast is vaste mest het meest bevorderlijk voor het bodemleven. Wormen, larven, schimmels en andere bodemorganismen gedijen het best bij een hoog humusgehalte en bij een optimaal koolstofgehalte in de grond.

Koeien in het biologische landschap van melkveebedrijf De Nije Mieden in Friesland
Een plasdras voor de weidevogels bij biologisch melkveebedrijf De Nije Mieden
KRUISLINGEN

Onze koeien zijn Holsteins gekruist met diverse andere rassen, zoals: blaarkoppen en Roodbonte Friezen. Deze zijn geschikt voor natte weidegronden en structuurrijk voer. Ze geven wat minder melk, maar als je minder kosten aan ze hebt, hoeft dat geen probleem te zijn. 

PLASDRAS IN DE LENTE

 

Als je over de A32 naar Leeuwarden rijdt, of in de trein zit, kun je nabij Akkrum, aan de linker kant, iedere lente, de vogels zien foerageren. Hier laten we een greppel overstromen om een zogenaamde plasdras te creëren. Daar komen ieder jaar weer veel weidevogels op af.

MAAIEN EN KUIKENLEVENS SPAREN

 

En tot slot; wij maaien niet te vroeg om kuikenlevens te sparen. Zo kunnen de kuikens nog schuilen en de insecten uit het lange gras opeten. Daarnaast maaien we niet alles in één keer, zodat de kuikens ook van plek kunnen wisselen tussen het maaien door.

ANTIBIOTICAVRIJE BEDRIJFSVOERING

Wij gebruiken sinds 1 januari 2016 geen antibiotica meer op ons bedrijf. Niet preventief en niet curatief. We zetten in op een hoge weerstand van onze koeien. Dit doen we bijvoorbeeld door niet voor volbloed Holsteins te kiezen, de koeien buiten te laten lopen en niet te fokken met kwetsbare dieren, ook al geven ze nog zoveel melk. Zo houd je vanzelf een robuuste veestapel over.

Biodivers natuurlandschap van bio-boerderij De Nije Mieden
bottom of page