top of page
Adopteer een are of doe mee aan kruid-funding bij De Nije Mieden

ADOPTEER EEN ARE OF DOE MEE AAN KRUID-FUNDING

Het landschap is van ons allemaal. De overheid trekt zich terug. Wij beheren deze natuur, waar ook jij van kan genieten. We kunnen allemaal samen blijven genieten, als jij ons helpt!

Voor €12,50 per jaar kun je een stukje are ‘adopteren’ in ons natuurgebied, De Lytse Deelen. In ruil daarvoor krijg je regelmatig informatie over de natuurontwikkelingen in De Lytse Deelen, een uitnodiging voor een weidevogeldag, een rondleiding/ grutto-safari en (wanneer gewenst) een naamsvermelding op de website. Heb je een bedrijf? Dan kun je voor €1.250,- een hectare adopteren.

Het is ook mogelijk om mee te doen aan kruid-funding. Met jouw donatie zaaien wij kruidenrijke mengsels in op de percelen en creëren we samen meer biodiversiteit. Dat is goed voor de bloemen, de bijen en de vlinders. Wil je meedoen? Neem dan contact met ons op.

Een grutto-safari als bedankje voor het adopteren van een are bij De Nije Mieden
Biodiversiteit creeëren door een are te adopteren bij De Nije Mieden

Help ons natuurvriendelijk het land te onderhouden

ONDERHOUD VAN ONS NATUURGEBIED

De 32 hectare land dat De Lytse Deelen wordt genoemd, is op 16 januari 2014 omgezet naar de bestemming ‘Natuur’. We ontvangen hier echter geen beheers- of inrichtingssubsidie voor.

 

Natuurvriendelijke maatregelen, zoals: later maaien, minder kunstmest strooien en het waterpeil verhogen, hebben gevolgen voor de opbrengst van het land: die wordt lager. Met jouw donatie kun je een steentje bijdragen aan het onderhoud van ons natuurgebied.  

Plattegrond van De Lytse Deelen natuurlandschap van De Nije Mieden
De grutto, Koning van het Grasland en zeer welkome weidevogel bij De Nije Mieden
DE LYTSE DEELEN; EEN OASE VAN RUST

De Lytse Deelen is ons particulier natuurgebied. Het grenst aan het natuurgebied De Deelen en ligt tussen Aldeboorn en Haskerdijken. Dit is een waterrijk gebied, ontstaan door turfwinning. Nu is het een oase van rust, maar in de jaren twintig van de vorige eeuw was het er een drukte van belang. Men groef er het laagveen af om turf kunnen maken. Door het afgraven ontstonden de zogenaamde petgaten. Deze maken het gebied mede zo uniek.

EEN GOED HEENKOMEN VOOR WEIDEVOGELS

 

Wij creëren er een optimaal leefgebied voor weidevogels. Grutto’s, tureluurs, kieviten, scholeksters, veldleeuweriken en snippen vinden een goed heenkomen in de Lytse Deelen.

 

Ook zeldzame vogels als slobeenden en zwarte sternen vestigen zich er graag. Ons streven is een kruidenrijk weiland met een grote variëteit aan planten en dieren.

Een kruidenrijk weiland met een grote variëteit aan planten en dieren is ons streven

Biodiversiteit landschap. Adopteer een are of doe mee aan kruid-funding bij De Nije Mieden
Kruidenrijk landschap bij biologische boerderij De Nije Mieden in Friesland

EEN BIJDRAGE LEVEREN?

Wil je een bijdrage leveren en een are adopteren of meedoen aan kruid-funding? Neem dan contact met ons op!
bottom of page