top of page
IMG_7513.jpg

Blog

De Nije Mieden: boeren in het Friese veenweidegebied

Alles draaide om een zo hoog mogelijke melkproductie. De weilanden lagen er keurig en droog bij. Nu zijn ze drassig en groeit overal onkruid. Koeien spelen een steeds kleinere rol, maar de grutto is terug…

Wat betekent dit? Voor de natuur én voor de mensen?

 

Door deze blog krijgt u antwoord op prangende vragen.

. - Tekst en fotografie door Janna van der Meer -

Vogels boven het landschap van biologische melkveehouderij De Nije Mieden
bottom of page