Valuta voor veen

Bijgewerkt op: 29 aug. 2020

Vroeger werd er in laagveengebieden ook landbouw bedreven. Gras was echter het enige gewas dat er goed wilde groeien en boeren weidden er hun koeien op zompige gronden. Vanaf de jaren tachtig veranderde dit landschap, waar weilanden als eilanden in het water dreven en het gezang van weidevogels onlosmakelijk aan het “mooie seizoen” verbonden was, ingrijpend.


Door de diepteontwatering kunnen hogere producties gehaald worden, maar er zijn ook

nadelen. Droge veengrond oxideert bijvoorbeeld. Het vliegt de lucht in, waardoor de grond “zakt”. Bij de oxidatie komt bovendien CO2 vrij. En dat is in deze tijd, waarin we worstelen met het broeikaseffect, natuurlijk uit den boze. Daarnaast heeft een lage waterstand ook gevolgen voor het ecosysteem: veel dieren kunnen niet meer genoeg voedsel vinden.

Sjoerd (links) met zijn nieuwe business partner René Glabbek, van XT Orange (re).

Drassig

Om al deze redenen hebben wij ons waterpeil hoog. Dat wil zeggen dat er water in de

greppels staat. De greppels zijn dus niet alleen om af te wateren, maar ook om water in het land te brengen.


We genieten van de weidevogels die op ons natte land afkomen. Daarbij kunnen de koeien gemakkelijk uit de sloot drinken. Het water in de sloot schoner geworden, doordat de grond niet meer uitloogt; je kunt de vissen zien zwemmen. Op ons grasland hoeven we nooit te beregenen. Dat scheelt werk en diesel.


Onze koeien zijn trouwens geen volbloed Holsteins, maar lichtgewichten, geschikt voor drassige omstandigheden. In het begin waren we bang dat ze ouderwetse ziektes zouden krijgen, zoals leverbot. Leverbot wordt overgedragen door slakjes die nattigheid heerlijk vinden. Nu blijkt dat ons vee niet besmet raakt. Waarschijnlijk is dit aan de ganzen te danken. We waren ze altijd liever kwijt dan rijk, maar ganzen eten niet alleen gras. Ze verorberen ook graag een slakje en daar doen wij ons voordeel mee. Prachtig hoe de natuur werkt!


De productie per hectare is laag en dat wil je niet als ondernemer.

De Schoorsteen

Waarom hebben alle boeren dan niet een hoog waterpeil? Dat heeft twee belangrijke

redenen. De eerste is dat landbouwmachines tegenwoordig heel zwaar zijn en daarom niet geschikt voor moerassige omstandigheden. De tweede en waarschijnlijk doorslaggevende reden is dat natte weiden minder gras produceren. De productie per hectare is laag en dat wil je niet als ondernemer: de schoorsteen moet ook roken!Gerechtigheid

Daarom waren wij enthousiast toen Arnoud de Vries van de Friese Milieufederatie bij ons kwam met het idee van Valuta voor Veen. Dit project wil een gecertificeerd verdienmodel bieden voor het vernatten van veen.


Valuta voor Veen wordt gedragen door de volgende organisaties: Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden, LTO Noord en de Friese Milieufederatie. Het idee is dat de vermindering van CO2-uitstoot bij een hoog waterpeil, wordt verkocht in de vorm van CO2-certificaten aan bedrijven, overheden en burgers die op vrijwillige basis hun CO2-uitstoot willen voorkomen.


In dit geval geldt een richtprijs van 70 euro per ton. Dit bedrag is gebaseerd op de

investering en de verminderde opbrengst van het land. Sjoerd: “Het voelt als gerechtigheid. Ons idealisme wordt beloond. Het kan nu financieel ook uit en dat biedt vertrouwen voor de toekomst.”


Omdat wij het eerste agrarische bedrijf zijn dat CO2 certificaten verkoopt, was er ook

aandacht van de pers. Onder meer van dagblad Trouw, de Leeuwarder Courant en het

Friesch Dagblad.


Hieronder vind je de links:

- Trouw: Boer Sjoerd compenseert onze uitstoot

- Leeuwarden Courant: Natte veenbodem is vanaf nu geld waard: handel in vrijwillige CO2-certificaten geopend

- Friesch Dagblad: Nat veen met 4370 ton minder CO2